fbpx

FAQ

Wraz z napływem poszczególnych zapytań Uczestników, Organizator będzie cyklicznie aktualizował zakres FAQ zgodnie z zapotrzebowaniem / zainteresowaniem Uczestników. W sytuacji, w której Regulamin nie rozwieje wątpliwości związanych z Robinsonadą, celem udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestników Organizator udostępnia formularz kontaktowy oraz adres e-mail: biuro@robinsonada.com.pl

1Charakter Robinsonady
Robinsonada ma charakter gravelowo-survivalowy. Oparta jest na zasadach bikepackingu. Dlatego też zadaniem Uczestnika jest nie tylko racjonalne rozłożenie sił na pokonanie trasy, ale również dobór odpowiedniego ekwipunku niezbędnego do przeżycia tej wspaniałej przygody i zostania prawdziwym Robinsonem. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż zasady poruszania się po wyznaczonej przez niego trasie (szczegółowo opisane w pkt. 17 Regulaminu) skutkują tym, iż Robinsonada nie jest sportową imprezą masową ani w założeniu Organizatora ma nie powodować utrudnień ruchu czy też ma nie wymagać korzystania z drogi w sposób szczególny (więcej: w szczególności w pkt. 2, 3 i 17 Regulaminu).
2Uczestnicy
Uczestnikiem może być osoba, która najpóźniej w dniu startu, tj. w sobotę 20 sierpnia 2022 r. ukończy 18. rok życia. Dystans, trasa oraz limit czasu na jej pokonanie zostały opracowane tak, by Robinsonadę ukończyć zdołała osoba posiadająca lekko ponad przeciętną sprawność fizyczną oraz wyżej niż przeciętną silną wolę. Trasa III edycji Robinsonady nie jest jednak wysoce wymagająca, tak więc w ocenie Organizatora zmierzyć się z nią może każdy, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z dłuższymi dystansami i bikepackingiem.
3Termin
III edycja Robinsonady odbędzie się w dniach 20 - 24 sierpnia 2022 r.
4Limit czasu
Na pokonanie trasy zielonej około 250 km Uczestnik ma 35 godzin od momentu przekroczenia linii startu (jest to limit czasu netto, który liczony będzie od faktycznej godziny startu danego Uczestnika).
Na pokonanie trasy pomarańczowej około 500 km Uczestnik będzie miał 75 godzin od momentu przekroczenia linii startu (jest to limit czasu netto, który liczony będzie od faktycznej godziny startu danego Uczestnika).
5Trasa
Uczestnik ma do wyboru jedną z dwóch tras:
- trasę zieloną- ok. 250 km (limit czasu 35h)
Toruń – Barbarka – Kamionki Jezioro – Brodnica – Górzno – Golub Dobrzyń – Toruń
- trasę pomarańczową- ok. 500 km (limit czasu 75h)
Toruń – Tuchola – Bydgoszcz - Biskupin – Kruszwica – Inowrocław – Toruń – Golub Dobrzyń – Górzno – Brodnica – Toruń

Malownicze trasy III edycji Robinsonady prowadzić będą po sielankowych wioskach, pięknych lasach i wokół przecudnych jezior, a także przez miasta województwa. Po opracowaniu tras III edycji zapis zostanie udostępniony przez Organizatora w formacie GPS Exchange (plik GPX). Udostępnienie nastąpi celem umożliwienia Uczestnikom zaimportowania trasy do urządzenia elektronicznego (więcej: w szczególności w pkt. 6, 15 i 16 Regulaminu).
6Miejsce startu oraz mety
Start i meta III edycji Robinsonady w 2021 r. zaplanowane są z parkingu zlokalizowanego przy budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Władysława Bojarskiego 1 (więcej: w szczególności w pkt. 5 Regulaminu).
7Śledzenie Uczestników oraz weryfikacja przez Organizatora jazdy wzdłuż niej przez Uczestników
Uczestnik sam podejmuje decyzję o sposobie, dzięki któremu będzie poruszał się wzdłuż wyznaczonej przez Organizatora trasy (zaimportowanie pliku GPX, wydrukowanie trasy, etc). Podczas całego czasu trwania Robinsonady na stronie internetowej Organizatora lub w innej udostępnionej przez niego formie będzie możliwość śledzenia Uczestników (udostępnione zostaną informacje zgodnie ze stosowną zgodą Uczestnika w rozumieniu RODO w szczególności: imiona, nazwiska, numer startowy). Celem opublikowania listy z wynikami, Organizator będzie weryfikował zapisy z trackerów Uczestników bądź innych nośników/środków weryfikujących jazdę wzdłuż trasy wyznaczonej przez Organizatora (więcej: w szczególności w pkt. 6, 15 i 16 Regulaminu).
8Rower
Organizator dopuszcza do startu osoby poruszające się na każdym rodzaju roweru (w szczególności: gravel, przełajowy, górski, crossowy, trekingowy, fatbike) z wyłączeniem rowerów typu BMX oraz rowerów z jakimkolwiek elektrycznym wspomaganiem (w szczególności w postaci silnika elektrycznego czy akumulatora). Organizator nie wprowadza innych ograniczeń w zakresie dodatkowego wyposażenia / akcesoriów rowerowych np. lemondka, chwyty rowerowe zintegrowane z rogami, owijki korkowe, tekstylne czy żelowe, pedały zatrzaskowe. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny i funkcjonalność roweru (więcej: w szczególności w pkt. 18 Regulaminu).
9Strój
Wymaganym elementem stroju każdego Uczestnika jest kask (dowolność w wyborze kasku rowerowego dedykowanego dla danego stylu jazdy). W pozostałym zakresie Organizator pozostawia Uczestnikowi dowolność w wyborze zarówno w zakresie obuwia (platformy/typu SPD), jak i samego stroju (spodenki rowerowe z wkładką żelową/piankową, stroje kolarskie jedno/dwuczęściowe, rękawiczki, chusty wielofunkcyjne, opaski, rękawki i nogawki kompresyjne, kolarskie okulary przeciwsłoneczne/korekcyjne) (więcej: w szczególności w pkt. 18 Regulaminu).
10Wyposażenie / ekwipunek
Organizator wprowadza jedyny element obowiązkowy dla każdego Uczestnika kask (dowolność w wyborze kasku rowerowego dedykowanego dla danego stylu jazdy). W pozostałym zakresie, Uczestnik, uwzględniając specyfikę trasy oraz obrany przez siebie sposób i zaplanowany czas jej pokonania, w tym mając na uwadze potencjalnie nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, różnorodność nawierzchni trasy, konieczność zapewnienia widoczności na trasie oraz jej oświetlenia głównie przy jeździe po zmroku, sam podejmuje decyzję o wyposażeniu roweru oraz zabranym przez siebie ekwipunku, w szczególności w zakresie odzieży, części zapasowych do roweru, narzędzi, sprzętu biwakowo-turystycznego oraz elektronicznego, a także pożywienia, suplementów diety, odżywek czy lekarstw (więcej: w szczególności w pkt. 18 Regulaminu).
11Odbiór pakietów startowych
Osobisty odbiór pakietu startowego możliwy będzie od piątku, 19 sierpnia 2022 r. od godziny 17:00 w Biurze Robinsonady. Przy odbiorze pakietu startowego możliwe będzie złożenie podpisanego Oświadczenia Uczestnika dostępnego na stronie internetowej Organizatora (więcej: w szczególności w pkt. 23 i 24 Regulaminu).
12Opłata startowa
Trasa zielona:

W zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:
- od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. - wynosi 230 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej 255 zł;
- od 01.05.2022 r. do 30.06.2022 r. - wynosi 250 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 275 zł;
- od 01.07.2022 r. - wynosi 270 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 295 zł.

Trasa pomarańczowa:

W zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:
- od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. - wynosi 250 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 275 zł;
- od 01.05.2022 r. do 30.06.2022 r. - wynosi 270 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 295 zł;
- od 01.07.2022 r. - wynosi 290 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 315 zł.
13Zwrot opłaty startowej
Zwrot opłaty startowej jest możliwy w sytuacji, która będzie następstwem działania siły wyższej związanej z COVID-19: albo gdy Robinsonada w ogóle nie będzie mogła się odbyć (więcej: w szczególności w pkt. 9f Regulaminu), albo gdy dany Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Robinsonadzie, gdyż będzie zobowiązany do odbycia kwarantanny lub izolacji, co uniemożliwi mu udział w Robinsonadzie (więcej: w szczególności w pkt. 9g Regulaminu). W każdym z tych przypadków Uczestnik ma także możliwość podjęcia decyzji o zaliczeniu uiszczonej opłaty startowej na poczet uczestnictwa w kolejnej edycji Robinsonady.
14Świadczenia Organizatora
Z zastrzeżeniem pkt. 9c Regulaminu, każdy Uczestnik w ramach pakietu startowego otrzyma: numer startowy, okolicznościową koszulkę (o ile przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego wyrazi taką wolę), możliwość śledzenia go podczas całego czasu trwania Robinsonady na stronie internetowej Organizatora bądź w innej udostępnionej przez Organizatora formie, upominki-niespodzianki. Każdy Uczestnik, który ukończy Robinsonadę w wyznaczonym limicie czasu na mecie otrzyma ponadto: okolicznościowy medal oraz ciepły posiłek. Pakiety te mogą ulec rozszerzeniu, jeżeli Organizator pozyska w tym zakresie wsparcie Sponsorów lub/i Partnerów (więcej: w szczególności w pkt. 13 Regulaminu).
15Zgłoszenie uczestnictwa, lista Uczestników, przepisanie pakietu na inną osobę
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej do 31 lipca 2021 r. Ponadto Uczestnik będzie zobowiązany do osobistego odbioru pakietu startowego oraz podpisania Oświadczenia Uczestnika. Lista Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, wskazane na niej informacje zostaną udostępnione zgodnie ze zgodą Uczestnika w rozumieniu RODO. Istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inną osobę najpóźniej do 10 sierpnia 2021 r. (więcej: w szczególności w pkt. 8, 9, 10 i 11 Regulaminu).
16Klasyfikacja Uczestników i listy z wynikami
Uczestnicy zostaną sklasyfikowani w dwóch kategoriach: open oraz kategoria kobiet/mężczyzn. Lista z wynikami zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizator niezwłocznie po weryfikacji jazdy wzdłuż wyznaczonej przez Organizatora trasy. Wskazane na niej informacje zostaną udostępnione zgodnie ze zgodą Uczestnika w rozumieniu RODO (więcej: w szczególności w pkt. 12 Regulaminu).
17Zasady poruszania się na trasie
Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po trasie z poszanowaniem i uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie zasad uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków nałożonych na uczestników ruchu drogowego. Ponadto, Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad współżycia społecznego oraz do niezanieczyszczania środowiska naturalnego, w szczególności do niepozostawiania śmieci na trasie (więcej: w szczególności w pkt. 17 Regulaminu).
18Depozyt
Z uwagi na fakt, iż początek oraz koniec trasy wyznaczony został w tym samym miejscu, Organizator zapewnia możliwość depozytu dla Uczestników zastrzegając sobie jednocześnie prawo do określenia wymiarów / wagi rzeczy pozostawianych w depozycie na czas Robinsonady. W przypadku nieukończenia przez Uczestnika trasy / jego niestawienia się na mecie w wyznaczonym limicie czasu, Organizator odeśle rzeczy pozostawione przez danego Uczestnika na wskazany przez niego adres, na koszt tego Uczestnika. Organizator nie przewiduje możliwości wydania rzeczy pozostawionych w depozycie osobie trzeciej. Organizator nie przewiduje możliwości wydania rzeczy pozostawionych w depozycie osobie trzeciej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy, niezależnie od ich wartości, pozostawione przez Uczestnika w depozycie. Pozostawienie przez Uczestnika rzeczy w depozycie następuje jedynie na jego ryzyko i jego odpowiedzialność (więcej: w szczególności w pkt. 19 Regulaminu).
19Nocleg przed startem
Organizator w porozumieniu z Władzami UMK, wzorem I i II edycji, podejmie działania zmierzające do udostępnienia możliwości rezerwacji noclegu w Domu Studenckim Nr 7 w Toruniu (ul. Gagarina 19) w noc poprzedzającą start (z piątku 19 sierpnia 2022 r. na sobotę 20 sierpnia 2022 r.). Szczegóły, w tym koszt noclegu, zostaną wskazane po ostatecznych konsultacjach z Władzami UMK. Przy II edycji Robinsonady koszt noclegu kształtował się następująco: w pokoju dwuosobowym wynosi 45 zł od osoby za jedną noc a w pokoju trzyosobowym 40zł od osoby za jedną noc. Istniała również możliwość rezerwacji danego pokoju przez jedną osobę koszt noclegu wynosił 60 zł od osoby za jedną noc. Pokoje mieszczą się w segmentach jeden segment składa się z dwóch pokoi dwuosobowych oraz z dwóch pokoi trzyosobowych połączonych węzłem sanitarnym (prysznic, WC oraz dwie umywalki) (więcej: w szczególności w pkt. 20 Regulaminu).
Zadaj pytanie organizatorowi