Trasy Robinsonady 2024 będą przebiegały przez następujące tereny:

 

Robinsonada Mazowiecka:

- trasa biała: Warszawa - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Góra Kalwaria - Lasy Chojnowskie  - Warszawa

- trasa zielona: Warszawa - Czerwińsk nad Wisłą - Puszcza Bolimowska - Warszawa

- trasa pomarańczowa: Warszawa - Czerwińsk nad Wisłą - Puszcza Bolimowska - Góra Kalwaria - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Warszawa

_________________________________________________________________________________________________

Powyższe opisy przedstawiają orientacyjny przebieg tras- zastrzegamy sobie możliwość ich modyfikacji.